ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
5

ประกาศรถน้ำ