ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เลขที่ 236  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  43160
โทรศัพท์
042-414872 โทรสาร 042-414871
          อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

——————————————————————————————————

ผู้บริหารท้องถิ่น

นายอนุวรรัตน์ ชานัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
โทร 09-8068-9638

นายนิติธร แก้วพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
โทร 08-7234-2859

นายสุวิทย์ วงศาทันฑ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
โทร 08-5760-3076

นายประมวล บังบัว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

โทร 08-5754-1540