องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ดำเนินการวางท่อระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ้านม่วง-บ้านวังมน

0
63