ข้อมููลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เลขที่ 236  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  43160

——————————————————————————————————

ผู้บริหารท้องถิ่น

นายศิริศักดิ์  เบ้าแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

  • ที่อยู่ 176  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 43160
  • โทร 087-2195500

นางบุญเนือง  เนาว์แก้งใหม่  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

  • ที่อยู่ 286  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 43160
  • โทร 089-5701986

นายสุพิศ  คำทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

  • ที่อยู่ 13  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 43160
  • โทร 092-9782582

นางบุญทรัพย์  เพ็ญสวัสดิ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

  • ที่อยู่ 5  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 43160
  • โทร 089-5701986