วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการกองทุนขยะรีไซเคิล อบต.บ้านม่วง ออกมารับซื้อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ปริมาณขยะ 2,219.8 กิโลกรัม สมาชิกนำขยะมาขาย 21 ราย

0
160