กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

0
136

วันที่  18  มีนาคม  2564  เวลา  11.00 น. นายศิริศักดิ์  เบ้าแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance)   โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย