โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓ ณ วัดปากน้ำฮวย หมู่ที่ ๑ บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง

0
195