อบต.บ้านม่วง มอบประกาศณียบัตรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๖๓

0
185