ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563

0
7

มาตราฐานคุณธรรมฯ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้