อบต.บ้านม่วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

0
8

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้