ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่องประกาศคาราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

0
8

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้