ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

0
12

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้